DARMOWA WYSYŁKA OD 350ZŁ | OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ I WYSYŁEK: +48 502 929 772 | DARMOWA WYSYŁKA OD 350ZŁ

NADTLENEK WODORU ROZTWÓR 35% TECHNICZNY

NADTLENEK WODORU ROZTWÓR 35% TECHNICZNYZASTOSOWANIE:Produkt utleniająco - wybielający.SPOSÓB UŻYCIA:Stosować rozcieńczony od 2 do 10% z wodą.PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w krytych, chłodnych, przewiewnych i zaciemnionych pomieszczeniach chroniących produkt przedbezpośrednim działaniem promieni słonecznych w opakowaniach transportowych.Posadzka magazynu musi być niepalna, bezfugowa, wykonana z nieprzepuszczalnego betonu.Zbiorniki magazynowe muszą mieć dopuszczenie do przechowywania nadtlenku wodoru. Odpowiednie zbiorniki to:ze stali nierdzewnej, z aluminium (min. 99,5%), z odpowiedniego stopu aluminiowo-magnezowego, z tworzywasztucznego (PCV, PE, PP). Wszystkie opakowania i zbiorniki muszą być wyposażone w niezbędne otworyodpowietrzające, których skuteczność powinna być regularnie badana. Nieodpowiednie materiały: żelazo, stalzwykla, miedź, brąz, mosiądz, cynk, cyna.Z uwagi na niebezpieczeństwo wzrostu ciśnienia przy rozkładzie materiału niedopuszczalne jest zamykanieproduktu w przestrzeniach zamkniętych (zbiorniki, rurociągi) bez możliwości ich odpowietrzenia.Nigdy nie opróżniać zbiorników będących pod ciśnieniem.Opakowania i zbiorniki magazynowe powinny być regularnie poddawane wizualnej kontroli, w celu sprawdzeniaewentualnych zmian np. korozja, rozdęcie, podwyższenie temperatury.Uważać aby po pobraniu produktu zbiornik był dobrze zamknięty. Sprawdzić jego szczelność.Nadtlenku wodoru nie można magazynować razem z: alkaliami, reduktorami, solami metali, materiałami palnymi.Przed podjęciem decyzji o magazynowaniu towaru powinno się wziąć pod uwagę: odpowiednie materiały;oddzielne, dobrze wentylowane pomieszczenie; odpowietrzniki na zbiornikach i rurociągach; kontrolę temperatury;uziemienie; wanny dookoła zbiorników.Gruntownie wyczyścić i przepłukać wodą całą instalację przed pierwszym napełnieniem zbiorników i korzystaniem zrurociągów. Zbiorniki metalowe oraz części instalacji wykonane z metalu wymagają wcześniejszego trawienia ipasywacji.Opracować odpowiednie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz postępowania w zależności od stanowiskapracy.Regularnie sprawdzać sprawność punktu czerpania wody, która może być konieczna w przypadku awarii(chłodzenie, napełnianie, gaszenie pożaru).  Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać aerozoli/pary/mgły. Uwolnionego produktu nigdy niewkladać z powrotem do oryginalnego pojemnika celam dalszego użycia.Produkt niepalny. Podczas pożaru w najbliższym otoczeniu, może dojść do podniesienia temperatury co powodujeniebezpieczeństwo samorzutnego rozkładu z wydzieleniem gazowego tlenu.Tlen może działać na pożar silnie podtrzymując ogień.Przy rozkładzie niebezpieczeństwo wzrostu ciśnienia w zamkniętych przestrzeniach, może to doprowadzić dorozerwania rurociągów i zbiorników.UWAGI: Ten produkt nie jest jakości spożywczej, paszowej, farmaceutycznej. W związku z tym nie może być użyty jakododatek/składnik żywności, pasz lub produktów farmaceutycznych. Użycie produktu do tych zastosowań pozostajew zakresie odpowiedzialności klienta.
Udostępnij
35.00

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów