8
KOD PRODUKTU FOR2083020

PREPARAT PRZECIWKO MOLOM FOR ADUSTER

PRODUKT DOSTĘPNY NA MAGAZYNIE
71,00 

 
Darmowa dostawa

Już przy zamówieniu min. 350zł (NIE DOTYCZY SZAF NA BROŃ!)

 
Bezpieczeństwo

Jesteśmy największym sklepem myśliwskim w Polsce.

 
Prosty zwrot

14 dni na zwrot produktu bez podania przyczyny.

OPIS

Preparat antystatyczny przeciwko molom chroniący futra i pióra. Środek stosowany do konserwacji spreparowanych trofeów łowieckich. Tworzy antystatyczną powłokę, która zapobiega gromadzeniu się kurzu na powierzchni. Zawiera wyciąg z lawendy, który skutecznie i długotrwale odstrasza pasożyty, w szczególności mole.

Sposób użycia:

Jeśli spreparowane trofeum jest świeże, należy przejść do punktu nr 3. Starsze trofea muszą zostać najpierw wyczyszczone.Należy usunąć kurz za pomocą suszarki, miotełki do kurzu lub wilgotnej szmatki.Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.Nakładać cienkie warstwy preparatu na osuszone trofeum z odległości 20-30 cm.Kolejna warstwa może być nakładana dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Aby środek był skuteczny konieczne jest nałożenie przynajmniej 3 warstw preparatu. Zaleca się konserwowanie trofeów raz do roku, najlepiej w okresie wiosennym.

Uwaga: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku dostania się do dróg oddechowych należy natychmiast zaprzestać konserwacji. Udać się lub wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli wdychane opary miały wysokie stężenie należy zasięgnąć porady lekarza. Powierzchnię ciała narażoną na działanie środka należy przemyć letnią wodą i posmarować kremem. W przypadku kontaktu z oczami należy przemywać otwarte oczy przez co najmniej 15 min. Zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą. Jeśli to konieczne należy zasięgnąć porady lekarza.

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilkanaście minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, max do 40° C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu.

Oceny produktu (0)