BROŃ I AMUNICJA: 502929756, 533494303, 600938258 ODZIEŻ: 883930467, 502929751 OPTYKA: 533494303, 502929756, TERMOWIZJA, NOKTOWIZJA: 533494303, 502929756, 600938258 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ I WYSYŁEK: 883930467

DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 350 ZŁ

ODSTRASZACZ ZWIERZYNY FOR INVIFENS P10 200ML

Producent: FOR

ODSTRASZACZ ZWIERZYNY INVIFENS P10 200ML


Preparat w opakowaniu 200 ml jest skuteczny na obszarze ok. 6,3 ha (tworzy barierę o długości ok. 1000m gdy odstępy między słupkami wynoszą3m), a z opakowania 500ml na obszarze 39 ha (bariera wynosi 2500m przy tej samej odległościmiędzy słupkami).

INVIFENS P10 skuteczny preparat odstraszający zwierzęta. Jego skład bazuje na naturalnym składzie ludzkiego potu co gwarantuje, że zwierzyna nie zbliży się do naznaczonego tym repelentem miejsca. Trwałość produktu to ok. 4 miesiące, jeśli będzie on stosowany prawidłowo i w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Preparat w opakowaniu 200 ml jest skuteczny na obszarze ok. 6,3 ha (tworzy barierę o długości ok. 1000m gdy odstępy między słupkami wynoszą 3m), a z opakowania 500ml na obszarze 39 ha (bariera wynosi 2500m przy tej samej odległości między słupkami). INVIFENS P10 niezawodnie odstrasza dziki, jelenie, sarny, daniele i muflony oraz lisy i kuny. Stosowany jest głównie do ochrony upraw rolniczych i sadzonek przed ingerencją zwierząt, jak również jako ochrona zwierząt przed ruchliwymi drogami.

Sposób użycia:Zawsze należy dobrze wstrząsnąć pojemnik przed użyciem oraz używać rękawiczek ochronnych! Preparat należy rozprowadzać z kierunkiem wiatru. Ponieważ środek ten jest silnie skoncentrowany jednorazowo stosuje się go w niewielkich ilościach. INVIFENS P10 może być stosowany bezpośrednio na ziemię lub krzaki. Aby lepiej się rozpylał należy spryskać kawałek materiału i umieścić go na słupku na wys. 50-90cm. Słupki należy rozstawić w odległości 5-10m od obszaru, który chcemy ochronić. Odległość między słupkami jest sprawą indywidualną, ale zalecana odległość to 2-3m. Skuteczność preparatu można zwiększyć poprzez umieszczenie nasączonych kawałków materiału w perforowanych plastikowych workach lub butelkach. W ten sposób uniknie się wypłukania środka przez deszcz. W zależności od warunków atmosferycznych trwałość produktu określa się na 4 miesiące, ale aby osiągnąć lepsze efekty zaleca się opryskiwanie obszaru 1-2 razy w ciągu 2 miesięcy.

Uwaga: Nie stosować w pobliżu osad miejskich ani źródeł wody. Nie przechowywać z pożywieniem. Chronić przed dziećmi. Podczas aplikowania środka używać rękawiczek ochronnych. Unikać kontaktu ze skórą. Nie narażać na działanie promieni słonecznych oraz temperatury powyżej 40ºC.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych należy udać się lub wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i głęboko oddychać. W razie kontaktu ze skórą należyprzemyć ciało dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami należy przez 10 min. przemywać je dużą ilością wody rozchylając powieki. Skontaktować się z lekarzem. W razie połknięcia należy wypić dużą ilość wody, nie powodować wymiotów. Jeśli objawy utrzymują się należy zgłosić się do lekarza. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrzewentylowanym pomieszczeniu. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

Niebezpieczeństwo: Substancja łatwopalna!

Udostępnij
82.00

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów