Poniedziałku do piątku 10:00 - 18:00
Potrzebujesz pomocy? Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
Masz niestandardowy problem lub pytanie? +48 512 007 007
sklep@sklepszostak.pl sklepmysliwski@gmail.com
Zamówienia internetowe, sprawy wysyłek, obsługa klienta internetowego: +48 512 007 007 sklep@sklepszostak.pl
Dział sprzedaży hurtowej: +48 512 007 007 hurt@sklepszostak.pl
Dział broni: +48 512 007 007
Informacje: Sklep internetowy www.sklepszostak.pl
Świętej Barbary 50 98-300 Wieluń
Wyznacz trase

Formularz kontaktowy:

Na wiadomości odpisujemy do 24h, w naszych godzinach pracy.

Akceptuję regulamin i RODO.

Administratorem danych osobowych jest: TOMASZ PILARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej PILARZ TOMASZ) z siedzibą: 98-300 Wieluń, ul. Świętej Barbary 50, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000999733 posiadająca NIP: 8322092466, REGON: 523802401, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 złotych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e- mail: sklep@sklepszostak.pl, lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe, ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.