Ksiazka-Sarn
KOD PRODUKTU 38742938

SARNA

PRODUKT WYPRZEDANY
39,00 

 
Darmowa dostawa

Już przy zamówieniu min. 350zł (NIE DOTYCZY SZAF NA BROŃ!)

 
Bezpieczeństwo

Jesteśmy największym sklepem myśliwskim w Polsce.

 
Prosty zwrot

14 dni na zwrot produktu bez podania przyczyny.

OPIS
W książce scharakteryzowano morfologię, biologię i ekologię, hodowlę i gospodarkę łowiecką sarn w Polsce. Jest to kolejne, poprawione wydanie monografii najważniejszego gatunku zwierzyny. W porównaniu z poprzednimi edycjami omówiono nowe zasady odstrzału selekcyjnego oraz dołączono barwne zdjęcia żuchw, pomagające w oznaczaniu zwierzyny ubitej po stopniu zużycia zębów trzonowych i przedtrzonowych.
Spis treści

Dane ogólne
Przynależność systematyczna
Rozmieszczenie geograficzne
Liczebność na świecie i w Polsce

Morfologia
Ogólny wygląd zewnętrzny
Wymiary ciała
Masa ciała
Ubarwienie i suknia
Gruczoły zapachowe
Budowa wewnętrzna
Uzębienie
Określanie wieku na podstawie uzębienia
Przystosowanie budowy ciała do trybu życia
Poroże
Opis i budowa
Funkcje poroża
Wytwarzanie i zmiana
Wycieranie i zrzucanie
Ubarwienie
Ukształtowanie
Anomalia
Dziedziczenie cech poroża


Biologia i ekologia
Tryb życia
Zmysły i głosy
Zachowanie się
Poruszanie się i tropy
Odżywianie się
Rytm dobowy

Rozród
Ruja
Ciąża
Młode

Upadki i ich przyczyny
Drapieżniki
Pasożyty i choroby pasożytnicze
Inne choroby
Inne przyczyny upadków

Rozmieszczenie przestrzenne
Wybiórczość środowiskowa
Gęstość zasiedlenia
Areały osobnicze, osiadłość
Terytorializm
Stadowość

Sarna polna
Charakterystyka ogólna
Przystosowanie do bytowania w środowisku polnym
Powstanie ekotypu sarny polnej
Znaczenie gospodarcze


Hodowla
Ustalenie liczebność
Zagęszczenie
Bonitacje łowisk
Zagęszczenie a względy gospodarcze

Poprawa naturalnych warunków bytowania
Ogólne zasady
Powierzchnie zgryzowe i ogryzowe
Wzbogacenie roślinności lasu
Poletka łowieckie

Dokarmianie
Cel dokarmiania
Wartość odżywcza karmy
Karma objętościowa sucha i soczysta
Karma treściwa
Lizawki
Paśniki oraz sposoby wykładania karmy
Udostępnianie żeru

Odłowy
Przesiedlanie
Sztuczny wychów koźląt
Ochrona przed wrogami i skutkami działalności gospodarczej człowieka
Ochrona przed człowiekiem
Ochrona przed drapieżnikami i szkodnikami łowieckimi
Zapobieganie chorobom
Zmniejszanie strat powodowanych przez stosowany w rolnictwie sprzęt mechaniczny

Szkody wyrządzane przez sarny i sposoby zapobiegania im
Rodzaje szkód
Biologiczne przeciwdziałanie szkodom
Techniczne przeciwdziałanie szkodom


Polowanie
Elementy planowania odstrzału
Zasady planowania odstrzału
Dostosowanie zagęszczenia do warunków miejscowych
Wiek dojrzałości łownej rogaczy
Struktura płci populacji
Przyrost naturalny
Struktura wieku

Zasady odstrzału
Celowość selekcji
Rodzaje odstrzału
Kryteria odstrzału selekcyjnego
Kryteria określania wieku żyjącej sarny

Wyposażenie myśliwego
Broń
Sprzęt pomocniczy i ubiór

Rodzaje polowań
Podchód
Podjazd
Zasiadka
Polowanie na wab
Polowanie na kozy i koźlęta

Strzał
Technika strzelania
Skuteczność strzału
Poszukiwanie postrzałka
Obchodzenie się z tuszą

Trofeum
Wiadomości ogólne
Preparowanie poroża
Pomiar i wycena jakościowa parostków

Oceny produktu (0)